Próbna ewakuacja w przedszkolu

     Dnia 4 października 2016r. w naszym przedszkolu odbędzie się próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Celem akcji będzie nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji, zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku. Tego dnia do naszego przedszkola przyjedzie jednostka Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach, aby obserwować jak uczestnicy ewakuacji na sygnał syreny alarmowej opuszczają budynek wyznaczonymi wyjściami ewakuacyjnymi poza teren przedszkola.